Adresa: Maksimirska 11, Zagreb | Telefon: 01/2395-861,2300-096 | Fax: 01/2345-918
HomeNovostiNagradni natječaj: „Osvoji Hisense poklon paket“

Nagradni natječaj: „Osvoji Hisense poklon paket“

Uvjeti

Organizator
Nagradni natječaj organizira Klima Buhin, Maksimirska cesta 11, 10000 ZAGREB, OIB: 90998235185, u daljnjem tekstu: Organizator.

Trajanje
Nagradni natječaj: „Osvoji Hisense poklon paket“ traje od 18.6.2021. do 18.6.2021. u 23:59h.

Sudjelovanje
Sudionici za pravilno sudjelovanje trebaju u komentar objave natječaja napisati označiti osobe s kojom će pratiti utakmicu Hrvatska – Češka i postaviti fotografiju kako se spremaju i bodre Hrvatsku reprezentaciju.

Odabir dobitnika
Organizator nagrađuje tri najkreativnija  sudionika koja su ispunila sve uvjete sudjelovanja.
Ime i prezime dobitnika objavit ćemo 21.6.2021. u 10 sati u komentaru objave nagradnog natječaja

Suglasnosti i odgovornosti
Svi sudionici nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju očituju svoju suglasnost na objavu imena i prezimena na profilu Facebook stranice. Sve materijale (fotografije) i osobne podatke koje objavljuju ili šalju sudionici u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionici dostavljaju svojevoljno. Klima Buhin ne preuzima odgovornost za događanja na profilima/stranicama i ostalim segmentima društvenih mreža sudionika nagradnog natječaja.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina.

Odabir dobitnika  i objava dobitnika
Dobitnika ćemo odabrati prema kriteriju kreativnosti.
Pregled prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika, obavit će komisija Klima Buhina koja se sastoji od 3 člana, a odluka komisije je konačna, a žalba protiv odluke nije dozvoljena.

Nagrada
3X Hisense poklon paket (koji se sastoji od 1x Hisense sponzorske lopte, 1x službenog UEFA EURO 2020 Hisense privjeska za ključeve i 1x Hisense rokovnika).
Nagradu nije moguće mijenjati za novac i nije prenosiva.

Diskvalifikacije sudionika
1. Ako poslane prijave nisu u skladu s definiranim kriterijima sudjelovanja u natječaju
2. Ako sudionik prijavi radove koji nisu autorski odnosno koji su preuzeti s interneta ili nekog autorskog djela
3. Ako se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih strana neovlaštenom objavom podataka
4. Ako vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 30 dana
5. Ako se utvrdi da je dobitnik osvojio nagradu u proteklih mjesec dana.

Odricanje odgovornosti Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je s njim povezan. Nagradni natječaj može se poništiti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

U navedenom slučaju Organizator se oslobađa svake odgovornosti. Izvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

a) (ne)djelovanje društvene web-mreže Facebook
b) sve ostale aktivnosti na web-mreži Facebook
c) bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju
d) bilo kakve posljedice korištenja nagrada

Nadopune Pravila natječaja
U slučajnu promjena ovih Pravila, organizator će sve sudionike pravovremeno obavijestiti.

Obrada i zaštita osobnih podataka

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Obavještavamo vas kako davanjem osobnih podataka prilikom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju dajete privolu Klima Buhin da obrađuje vaše osobne podatke u svrhu pregleda prijavljenih materijala za nagradni natječaj te ispunjenje kriterija i odabir dobitnika nagrada. Vaši osobni podaci se čuvaju u elektronskom obliku, pod posebnom zaštitom s pravom pristupa isključivo od strane radnika Klima Buhin te osobni podaci neće biti posebno pohranjeni. Vaše osobne podatke nužne za isporuku nagrade kao dobitnicima ćemo podijeliti s dostavnom službom koja obavlja isporuku. U slučaju prigovora molimo obratite se na e-mail adresu info@klima-buhin.hr kako bi u dobroj vjeri riješili prigovor. Vaše je pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje.

 

Pobjednici su:

Alen Topić – Split

Nadica Vukić Štefan – Rijeka

Damir Konjević – Varaždin

Share:

Sve po vašoj mjeri!


Iskoristite multiakciju i odaberite vrhunsku kombinaciju uređaja uz uštedu do 15%.